Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!

Εκπαίδευση

SOpHiSM: Μία απάντηση στη ρητορική μίσους στο διαδίκτυο μέσα από την ενίσχυση της υψηλής ποιότητας επαγγελματικής δημοσιογραφίας και της δημοσιογραφίας των πολιτών- Σεμινάριο  

Το πρόγραμμα SOpHiSM συνεχίζει τις δραστηριότητές του με σκοπό να συμβάλλει στο δημόσιο διάλογο για την αντιμετώπιση της ρητορικής μίσους, τόσο εντός όσο και εκτός διαδικτύου. Στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών πρωτοβουλιών του προγράμματος, υλοποιήθηκαν σεμινάρια στα οποία συζητήθηκε εκτενώς το ζητημα της ρητορικής μίσους και προσφέρθηκε στις συμμετέχουσες και συμμετέχοντες συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό.

Έχοντας ως στόχο τη μεγαλύτερη δυνατή διάχυση των πληροφοριών γύρω από τη ρητορική μίσους, έτσι ώστε αυτές να μεταβολιστούν από νέους ανθρώπους -και όχι μόνο- και να μετατραπούν σε γνώση αντιμετώπισης και ιδανικά εξάλειψης της ρητορικής μίσους, το πρόγραμμα SoPHiSM προσφέρει μια διαδραστική έκδοση αυτού του εκπαιδευτικού υλικού, μέσω της οποίας κάθε ενδιοαφερόμενη/ος θα μπορεί εύκολα, γρήγορα και με βάση τα δικά της/του ενδιαφέροντα, να πλοηγηθεί στις πληροφορίες που προσφέρει το εν λόγω πρόγραμμα.

Η διαδραστική έκδοση του εκπαιδευτικού υλικού βρίσκεται στην παρούσα ενότητα (Εκπαίδευση) και πιο συγκεκριμένα στο drop down menu που ενεργοποιείται μόλις πατήσετε πάνω στο μενού Εκπαίδευση. Σε αυτό το "υπο-μενού" μπορείτε να βρείτε τις ενότητες "Θεωρητικό υπόβαθρο του Λόγου Μίσους", "Στρατηγικές αντιμετώπισης του Λόγου μίσους" και τον Οδηγό για δημοσιογράφους για την αντιμετώπιση της ρητορικής μίσους στο διαδίκτυο.

Καλή περιήγηση!

Θεωρητικό υπόβαθρο του Λόγου μίσους
Στρατηγικές αντιμετώπισης του Λόγου μίσους
Οδηγίες προς Δημοσιογράφους

Ο παρών ιστότοπος συγχρηματοδοτήθηκε από το Πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Δικαιώματα, Ισότητα, Ιθαγένεια 2014-2020». Το περιεχόμενο του παρόντος ιστότοπου αντικατοπτρίζει τις απόψεις του/της συγγραφέα και αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του/της. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τη χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτόν.

youtube facebook

NEWSLETTERemailE-mail: info@sophism.eu