Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!

Βιβλιοθήκη

Γλώσσα συνημμένου: Ελληνικά Τύπος: Αρχείο PDF Εκπαιδευτικό υλικό σεμιναρίων
Ενημέρωση: 26-11-2020 21:16 - Μέγεθος: 919.26 KB
Γλώσσα συνημμένου: Ελληνικά Τύπος: Αρχείο PDF Συνολική παρουσίαση εκπαιδευτικού υλικού
Ενημέρωση: 12-02-2021 02:57 - Μέγεθος: 2.82 MB
Γλώσσα συνημμένου: Ελληνικά Τύπος: Αρχείο PDF ΜΚΔ, ρητορική μίσους, δημοσιογραφία
Ενημέρωση: 22-04-2021 12:40 - Μέγεθος: 697.19 KB
Γλώσσα συνημμένου: Αγγλικά Τύπος: Αρχείο PDF A web interface for analyzing hate speech
Ενημέρωση: 13-05-2021 00:40 - Μέγεθος: 494.91 KB
Γλώσσα συνημμένου: Αγγλικά Τύπος: Αρχείο PDF Countering online hate speech
Ενημέρωση: 13-05-2021 00:57 - Μέγεθος: 1.27 MB
Γλώσσα συνημμένου: Αγγλικά Τύπος: Αρχείο PDF Words that Lead to Hate Hate Speech in Greece during 2018
Ενημέρωση: 13-05-2021 00:59 - Μέγεθος: 1.49 MB
Γλώσσα συνημμένου: Αγγλικά Τύπος: Αρχείο PDF Models of Governance of Online Hate Speech
Ενημέρωση: 13-05-2021 01:12 - Μέγεθος: 1.71 MB
Γλώσσα συνημμένου: Αγγλικά Τύπος: Αρχείο PDF Promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression- UN General Assembly
Ενημέρωση: 13-05-2021 01:13 - Μέγεθος: 421.85 KB
Γλώσσα συνημμένου: Αγγλικά Τύπος: Αρχείο PDF European Social Charter on Workers' Rights
Ενημέρωση: 13-05-2021 01:22 - Μέγεθος: 150.79 KB
Γλώσσα συνημμένου: Αγγλικά Τύπος: Αρχείο PDF Protocol No. 12 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms
Ενημέρωση: 13-05-2021 01:22 - Μέγεθος: 103.12 KB
Γλώσσα συνημμένου: Ελληνικά Τύπος: Αρχείο PDF Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου
Ενημέρωση: 13-05-2021 01:31 - Μέγεθος: 1.41 MB
Γλώσσα συνημμένου: Αγγλικά Τύπος: Αρχείο PDF Online Harms- White Paper (2019)- UK
Ενημέρωση: 13-05-2021 01:31 - Μέγεθος: 968.36 KB
Γλώσσα συνημμένου: Αγγλικά Τύπος: Αρχείο PDF CONVENTION ON CYBERCRIME PROTOCOL ON XENOPHOBIA AND RACISM
Ενημέρωση: 13-05-2021 01:31 - Μέγεθος: 947.48 KB
Γλώσσα συνημμένου: Αγγλικά Τύπος: Αρχείο PDF RECOMMENDATION No. R (97) 20 OF THE COMMITTEE OF MINISTERS TO MEMBER STATES ON "HATE SPEECH"
Ενημέρωση: 13-05-2021 01:31 - Μέγεθος: 295.24 KB
Γλώσσα συνημμένου: Αγγλικά Τύπος: Αρχείο PDF ECRI GENERAL POLICY RECOMMENDATION NO. 15 ON COMBATING HATE SPEECH
Ενημέρωση: 13-05-2021 01:31 - Μέγεθος: 937.29 KB
Γλώσσα συνημμένου: Ελληνικά Τύπος: Kείμενο Word Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου
Ενημέρωση: 13-05-2021 01:31 - Μέγεθος: 78.5 KB
Γλώσσα συνημμένου: Αγγλικά Τύπος: Αρχείο PDF Online Hate and Harmful Content. Cross-national Perspectives
Ενημέρωση: 30-05-2021 14:00 - Μέγεθος: 1.71 MB
Γλώσσα συνημμένου: Ελληνικά Τύπος: Αρχείο PDF Οδηγός προς δημοσιογράφους
Ενημέρωση: 13-10-2021 10:16 - Μέγεθος: 504.61 KB
Γλώσσα συνημμένου: Αγγλικά Τύπος: Αρχείο PDF Journalists' guide
Ενημέρωση: 13-10-2021 10:16 - Μέγεθος: 548.42 KB
Γλώσσα συνημμένου: Αγγλικά Τύπος: Kείμενο Word Educational Material
Ενημέρωση: 01-12-2021 17:50 - Μέγεθος: 571.79 KB

Ο παρών ιστότοπος συγχρηματοδοτήθηκε από το Πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Δικαιώματα, Ισότητα, Ιθαγένεια 2014-2020». Το περιεχόμενο του παρόντος ιστότοπου αντικατοπτρίζει τις απόψεις του/της συγγραφέα και αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του/της. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τη χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτόν.

youtube facebook

NEWSLETTERemailE-mail: info@sophism.eu