Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!

Βιβλιοθήκη

Γλώσσα συνημμένου: Ελληνικά Τύπος: Αρχείο PDF Οδηγός προς δημοσιογράφους
Ενημέρωση: 10-11-2020 21:37 - Μέγεθος: 1.12 MB
Γλώσσα συνημμένου: Ελληνικά Τύπος: Αρχείο PDF Εκπαιδευτικό υλικό σεμιναρίων
Ενημέρωση: 26-11-2020 21:16 - Μέγεθος: 919.26 KB
Γλώσσα συνημμένου: Ελληνικά Τύπος: Αρχείο PDF Συνολική παρουσίαση εκπαιδευτικού υλικού
Ενημέρωση: 12-02-2021 02:57 - Μέγεθος: 2.82 MB
Γλώσσα συνημμένου: Ελληνικά Τύπος: Αρχείο PDF ΜΚΔ, ρητορική μίσους, δημοσιογραφία
Ενημέρωση: 22-04-2021 12:40 - Μέγεθος: 697.19 KB

Ο παρών ιστότοπος συγχρηματοδοτήθηκε από το Πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Δικαιώματα, Ισότητα, Ιθαγένεια 2014-2020». Το περιεχόμενο του παρόντος ιστότοπου αντικατοπτρίζει τις απόψεις του/της συγγραφέα και αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του/της. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τη χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτόν.

facebook

NEWSLETTERemailE-mail: info@sophism.eu