Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!

Τα Νέα μας

The EU Code of conduct on countering illegal hate speech online

11-07-2021 21:30

To prevent and counter the spread of illegal hate speech online, in May 2016, the Commission agreed with Facebook, Microsoft, Twitter and YouTube a “Code of conduct on countering illegal hate speech online”.

In the course of 2018, Instagram, Snapchat and Dailymotion took part to the Code of Conduct, Jeuxvideo.com in January 2019, and TikTok joined in September 2020. On 25 June 2021, LinkedIn also announced its participation in the Code of Conduct.

Please find information on the EU Code of Conduct here:

https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/racism-and-xenophobia/eu-code-conduct-countering-illegal-hate-speech-online_en
Ο παρών ιστότοπος συγχρηματοδοτήθηκε από το Πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Δικαιώματα, Ισότητα, Ιθαγένεια 2014-2020». Το περιεχόμενο του παρόντος ιστότοπου αντικατοπτρίζει τις απόψεις του/της συγγραφέα και αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του/της. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τη χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτόν.

youtube facebook

NEWSLETTERemailE-mail: info@sophism.eu