Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!

Portal

Η ρητορική μίσους στο διαδίκτυο

27-05-2023 01:48

Μυρτώ Χριστοδουλιά

Η ρητορική μίσους στο διαδίκτυο είναι ένα πολύπλευρο κοινωνικοπολιτικό φαινόμενο το οποίο προέρχεται από ένα ευρύ φάσμα κοινωνικοπολιτικών παραγόντων. Ως βασικός ορισμός για τον λόγο μίσους μπορεί να διατυπωθεί ότι είναι «ο λόγος που περιλαμβάνει επιθέσεις βασισμένες σε στερεοτυπικές προκαταλήψεις, οι οποίες εκδηλώνονται εναντίον του φύλου, της φυλής, της εθνότητας, της θρησκείας, των σεξουαλικών προτιμήσεων και οποίας άλλης πτυχής της ταυτότητας κάποιας κοινωνικής ομάδας».

Στη ρητορική μίσους τονίζεται η διάσταση της κοινωνικής ομάδας, έναντι του ατόμου, καθώς εντοπίζεται μεταξύ άλλων χαρακτηριστικών και ο διαχωρισμός του εκφοβισμού, ο οποίος στοχοποιεί το άτομο και του λόγου μίσους, που στοχοποιεί ευρύτερες κοινωνικές ομάδες. 

Δυστυχώς, η ρητορική μίσους μπορεί να χαρακτηριστεί και ως «καθημερινή ρουτίνα» στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και οι δράστες της διαδικτυακής ρητορικής μίσους μπορεί να είναι είτε οργανωμένες (πολιτικές συνήθως) ομάδες, είτε άτομα που ασκούν ρητορική μίσους με συγκεκριμένους σκοπούς, κυρίως για την υποβάθμιση συγκεκριμένων ατόμων ή κοινωνικών ομάδων.

Συνοψίζοντας, τρόπος για την εξάλειψή της δεν υπάρχει, καθώς ο λόγος μίσους είναι κυρίως ιδεολογικός. Ωστόσο, υπάρχει μια σειρά από ενέργειες που μπορούν να υιοθετηθούν, προκειμένου να αμβλυνθεί αυτός ο τρόπος σκέψης. 

Συνεπώς, θα πρέπει να υπάρξει μια επιδίωξη για ένα αποτελεσματικότερο νομικό πλαίσιο, ενώ και στα μέσα ενημέρωσης οι δημοσιογράφοι θα πρέπει να μπορούν να αναγνωρίζουν και να επιδιώκουν να καταργήσουν τη ρητορική μίσους από τη δημόσια σφαίρα, παρόλο που μπορούν να είναι δράστες ρητορικής μίσους και δεν έχουν πάντα την «ανεξαρτησία» να εφαρμόζουν ηθικές αξίες στη δουλειά τους.

Η μόνη λοιπόν, ουσιαστική «απάντηση» στην επέκταση της ρητορικής μίσους είναι η εκπαίδευση σε διάφορες μορφές στο πλαίσιο δραστηριοτήτων που επιδιώκουν τη διάδοση των ιδανικών της ισότητας, του σεβασμού, της δικαιοσύνης και της ένταξης προκειμένου να μειωθεί σταδιακά η ρητορική μίσους.
Ο παρών ιστότοπος συγχρηματοδοτήθηκε από το Πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Δικαιώματα, Ισότητα, Ιθαγένεια 2014-2020». Το περιεχόμενο του παρόντος ιστότοπου αντικατοπτρίζει τις απόψεις του/της συγγραφέα και αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του/της. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τη χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτόν.

youtube facebook

NEWSLETTERemailE-mail: info@sophism.eu