Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!

Το Πρόγραμμα

Το Πρόγραμμα

SOpHiSM: Μία απάντηση στη ρητορική μίσους στο διαδίκτυο μέσα από την ενίσχυση της υψηλής ποιότητας επαγγελματικής δημοσιογραφίας και της δημοσιογραφίας των πολιτών

Tο Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου-Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου (ΚΕΣΔ) σε συνεργασία το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και η Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου υλοποιούν το Έργο SOpHiSM: Μία απάντηση στη ρητορική μίσους στο διαδίκτυο μέσα από την ενίσχυση της υψηλής ποιότητας επαγγελματικής δημοσιογραφίας και της δημοσιογραφίας των πολιτών. Το έργο το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δικαιώματα, Ισότητα, Ιθαγένεια της Ε.Ε. (REC-AG-2019/REC-RRAC-RACI-AG 2019) επιχειρεί να συμβάλει ενεργά στην αντιμετώπιση του ζητήματος της ρητορικής μίσους στο διαδίκτυο στην Ελλάδα και στην Κύπρο, χρησιμοποιώντας τα υπάρχοντα διεθνή πρότυπα και εργαλεία, καθώς και τις απόψεις όλων των εμπλεκόμενων φορέων (νέων δημοσιογράφων, φοιτητών δημοσιογραφίας, πολιτών δημοσιογράφων και ΜΚΟ). Η υλοποίηση του έργου ξεκίνησε τον Μάρτιο 2020 και θα υλοποιηθεί σε χρονικό πλαίσιο 20 μηνών.

Επιπλέον στόχοι του προγράμματος είναι:

  • η υποστήριξη της υψηλής ποιότητας δημοσιογραφίας στην Ελλάδα και στην Κύπρο μέσω της ενίσχυσης των δεξιοτήτων των φοιτητών δημοσιογραφίας, των νέων δημοσιογράφων, των bloggers και ατόμων επιρροής στα κοινωνικά δίκτυα,
  • η συμβολή στα υπάρχοντα δεδομένα σχετικά με τη ρητορική μίσους στο διαδίκτυο στην Ελλάδα και στην Κύπρο,
  • να βελτιώσει την παιδεία των μέσων επικοινωνίας, να αντιμετωπίσει και να παράξει μηνύματα κατά της ρητορικής μίσους·
  • να δημιουργήσει εργαλεία που θα στοχεύσουν στις ιδιαιτερότητες της ρητορικής μίσους στο διαδίκτυο στις συμμετέχουσες χώρες.

Επιπλέον, το έργο στοχεύει να ευαισθητοποιήσει το ευρύ κοινό σχετικά με τις προκλήσεις της ρητορικής μίσους στο διαδίκτυο. Αυτό θα συμβάλει στη μείωση της ρητορικής μίσους στη διαδικτυακή δημοσιογραφία και στην προώθηση δημοσιογραφικού περιεχομένου που θα είναι ακριβές και αληθές.

Ο παρών ιστότοπος συγχρηματοδοτήθηκε από το Πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Δικαιώματα, Ισότητα, Ιθαγένεια 2014-2020». Το περιεχόμενο του παρόντος ιστότοπου αντικατοπτρίζει τις απόψεις του/της συγγραφέα και αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του/της. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τη χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτόν.

youtube facebook

NEWSLETTERemailE-mail: info@sophism.eu