Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!

Σεμινάρια

SOpHiSM: Μία απάντηση στη ρητορική μίσους στο διαδίκτυο μέσα από την ενίσχυση της υψηλής ποιότητας επαγγελματικής δημοσιογραφίας και της δημοσιογραφίας των πολιτών- Αίτηση συμμετοχής σε σεμινάριο 

Βασικός σκοπός των σεμιναρίων που θα λάβουν χώρα στο πλαίσιο του προγράμματος SOpHiSM, είναι αφ’ ενός να εξοικειώσουν τις συμμετέχουσες/συμμετέχοντες με διαφορετικούς ορισμούς, ερμηνείες και προσεγγίσεις του (διαδικτυακού) Λόγου μίσους, αφ’ ετέρου να τις/τους εφοδιάσει με τα απαραίτητα «εργαλεία» για την επισήμανση και «αντιμετώπιση» του Λόγου μίσους στο διαδίκτυο ή/και εκτός διαδικτύου, τόσο σε νομικό όσο και σε εκπαιδευτικό επίπεδο.

Τα σεμινάρια απευθύνονται σε φοιτήτριες/ές δημοσιογραφίας, νεαρές/ούς δημοσιογράφους και πολίτες δημοσιογράφους/παραγωγούς περιεχομένου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Είναι διήμερα, συνολικής (τυπικής) διάρκειας δέκα ωρών και θα πραγματοποιηθούν διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας webex σε συνδέσμους που θα κοινοποιηθούν προσεχώς στην ιστοσελίδα μας.

Το πρόγραμμα των σεμιναρίων έχει ως εξής:
22 και 23 Απριλίου 10.00-15.00, φοιτητές δημοσιογραφίας
22 και 23 Απριλίου 16.00-21.00, φοιτητές δημοσιογραφίας
26 και 27 Απριλίου 10.00-15.00, νέοι δημοσιογράφοι
26 και 27 Απριλίου 16.00-21.00, πολίτες δημοσιογραφίας
7 και 8 Μαΐου 10.00-15.00, φοιτητές δημοσιογραφίας 

Κάθε άτομο έχει δικαίωμα συμμετοχής σε ένα μόνο σεμινάριο.
Για να ληφθεί βεβαίωση συμμετοχής, θα πρέπει οι ενδιαφερόμενες/οι να συμμετέχουν και στις δύο ημέρες των σεμιναρίων.

Περισσότερες πληροφορίες: registrations@sophism.eu

Δεν είναι διαθέσιμη αυτή τη στιγμή η αίτηση εγγραφής σε σεμινάριο. Όλες οι θέσεις έχουν συμπληρωθεί.

Ο παρών ιστότοπος συγχρηματοδοτήθηκε από το Πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Δικαιώματα, Ισότητα, Ιθαγένεια 2014-2020». Το περιεχόμενο του παρόντος ιστότοπου αντικατοπτρίζει τις απόψεις του/της συγγραφέα και αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του/της. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τη χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτόν.

facebook

NEWSLETTERemailE-mail: info@sophism.eu